Bli digital med Torget Updated - läs mer om Hemsidor, Sökmotoroptimering, Google Ads och andra tjänster här

Svenska kyrkan Bro

Org.nummer
252004-2389
Registrerat
2009-12-31
Momsregistrerat
Ja
F-Skatt
Ja
Arbetsgivare
Ja

POSTADRESS

Prästvägen 6
197 30 BRO

E-post

Hemsida

Telefon

08-584 808 80

Verksamhetsbeskrivning

Varför ska man vara medlem i Svenska kyrkan? Här är nio viktiga skäl till det:
1.Musik: I kyrkorna hålls med jämna mellanrum konserter och musikgudstjänster. 2.Själavård: Vid personliga kriser finns kyrkan där med präster och diakoner som har tystnadsplikt. 3.Diakoni: Genom kyrkans diakoni satsas det på dem som annars betraktas som svaga och andra som behöver hjälp i olika skeden av livet. 4.Krishantering: När det som inte får hända händer, finns kyrkan där som en trygg plats för många. 5.Vigsel: Är den ena parten medlem är vigseln gratis i hemförsamlingen. 6.Begravning: Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som ger rätt till en begravningsplats, gravsättning, kremering, förvaring av stoftet etc. 7.Kyrkobyggnaderna: I Bro pastorat har vi inte mindre än fyra medeltida kyrkor. 8.Barn- och ungdomsverksamhet: Kyrkan möter barn och ungdomar i miniorverksamhet, öppet husverksamhet, konfirmandgrupper m.m.

TJÄNSTER

Gudstjänster, Söndagsmässa, Familjemässa, Dop, Vigsel, Begravningar, Kyrkor, Barn och familj, Ungdomsverksamhet, Konfirmation, Vuxenverksamhet, Växa som vuxen - andligt, Körer, Musik, Diakoni, Själavård, Församlingstorsdag, Rättvisebutiken, Kvinnogrupp, Öppen förskola, Café KomAva och Suomeksi.

OMSÄTTNING
ARETS_RESULTAT
Anställda
Kassalikviditet
Profit margin
--
--
--
--
--